ROTS IN DE BRANDING
BIJ IMPACTVOLLE
VERANDERPROCESSEN

Succesvol vormgeven van veranderingen in organisaties

Staat u aan het roer van een organisatie met maatschappelijke impact, en heeft u een stevige uitdaging? Twijfelt u over de te kiezen koers? Bent u op zoek naar een succesvolle aanpak en implementatie? Vraagt u zich af hoe u dit allemaal vorm kunt geven terwijl de dagelijkse sores gewoon doorgaan? Bent u op zoek naar grip en overzicht, en
een onafhankelijke sparring partner?

Onze maatschappij is in transitie

Ik merk dat organisaties juist in deze periode, die zich kenmerkt door stevige maatschappelijke vraagstukken, behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning. Onze maatschappij is in transitie. Denk maar aan de actuele uitdagingen rondom de COVID-19 crisis, de veranderingen in ons klimaat, de uitdagingen op het gebied van veiligheid, etc.

Organisaties staan voor belangrijke uitdagingen en keuzes

Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Sommige veranderingen ‘doen we er even bij’, maar voor andere is meer nodig. Zo is het neerzetten van een stevige ambitie of het managen van een crisis niet iets wat je even tussendoor doet. Sommige vraagstukken dwingen ons om te pionieren, en ons systeem en ons denken ingrijpend te veranderen. Dit zijn stevige uitdagingen, zeker als de dagelijkse sores gewoon doorgaan en de ‘winkel’ open moet blijven. Uitdagingen waar een stevige koers, aanpak en implementatie voor nodig zijn.

Creëer een organisatie die voor de toekomst is toegerust

Een transitie doe je niet even tussendoor

Met bijna 20 jaar advies- en managementervaring weet ik als geen ander wat er komt kijken bij het ontwerpen en uitvoeren van complexe veranderprocessen in en rondom organisaties. Een transitie doe je niet even tussendoor. Hier is gerichte focus en aandacht voor nodig.

Een succesvolle transitie begint bij de essentie

Als de essentie ontbreekt of niet goed verankerd is binnen de organisatie, dan durf ik te stellen dat het onmogelijk is om effectief te zijn, laat staan om een succesvolle transitie te realiseren. Het begint daarom bij een scherp inzicht in waar je als organisatie van bent, en het organiseren van focus. Dat klinkt misschien als een open deur. Toch zie ik bij organisaties
kostbare tijd verloren gaan aan allerlei randverschijnselen.

Zet een scherp perspectief en een passende aanpak neer

Hoe ziet het resultaat van uw ambitie eruit? Of hoe ziet de situatie eruit na de crisis? Het neerzetten van een scherp perspectief is een belangrijke randvoorwaarde voor succes, net als de vertaling hiervan in een passende veranderaanpak. Een goede veranderaanpak is vaak letterlijk het halve werk, en van essentieel belang om verrassingen
en vervelende uitdagingen later te voorkomen.

Het veranderproces laat zich niet geïsoleerd beschouwen

Er moet tegelijkertijd geacteerd worden op ontwikkelingen in het veranderproces zelf, projecten die naast de verandering ook nog nodig zijn (zoals het vernieuwen van een aanbesteding of het vervangen van een systeem), en alle dagelijkse beslommeringen en uitdagingen daaromheen. Daarnaast is ook aandacht nodig voor de ontwikkelingen buiten de organisatie, in de politiek, in de media, etc. Dit vraagt om stevig balanceerwerk: alertheid, snel schakelen en zorgvuldige communicatie. Het is de uitdaging om steeds weer kritisch te reflecteren of nog op de juiste manier aan de juiste dingen wordt gewerkt.

Veranderingen vragen om zorgvuldige communicatie

Als er een grote verandering op stapel staat, dan wordt vaak veel tijd in de directie of de MT kamer doorgebracht. Dit is prima. Zorg echter dat je ook de rest van de organisatie meteen bij de verandering betrekt. Creëer samen het toekomstbeeld en de weg daarnaartoe, en ben open over de dingen die misschien nog niet helder zijn. Daarnaast is gerichte aandacht nodig voor de stakeholders buiten de organisatie. Goede communicatie ligt in het verlengde van goed stakeholdermanagement.

Dit is precies waar ik organisaties al jaren met veel plezier bij help

Mijn aanpak is samen te vatten in vier bouwstenen voor een succesvolle transitie. Het is mijn ambitie om te bouwen aan organisaties met maatschappelijke impact die voor de toekomst zijn toegerust. Met de essentie als basis zetten we samen een duidelijke koers neer, en zorgen we voor een stevig stuur voor uw veranderopgave, met inzicht en overzicht en zorgvuldige aandacht voor communicatie.