BEGELEIDING VAN UW VERANDERPROCES

Mijn naam is Barbara Edens. Ik ben directeur eigenaar van Ydin Advies. Het is mijn missie om te bouwen aan organisaties met maatschappelijke impact die voor de toekomst zijn toegerust. Ik help organisaties bij wezenlijke verandervraagstukken, als het er écht om spant.

Ydin is de Finse vertaling van ‘de kern’, de essentie.
Succesvolle transities zijn gericht vanuit de essentie.

Een passende aanpak voor ieder transitievraagstuk

Ik help organisaties om te veranderen vanuit de essentie

Veel bestuurders en directeuren worstelen met complexe veranderprocessen, vanuit ambitie of vanuit crisis. Ik help organisaties om transities krachtig neer te zetten, vanuit de essentie. Waar is de organisatie echt van, en wat is nodig om effectief resultaten neer te zetten waar mensen echt iets aan hebben?

Samen geven we uw transitie succesvol vorm

Samen zetten we een duidelijke koers neer, en houden we grip op het veranderproces waarbij we ook oog hebben voor hetgeen onder de oppervlakte gebeurt. We zorgen voor een passende aanpak voor ieder vraagstuk. Daarnaast houden we de interne en externe positionering van de organisatie gedurende het hele proces scherp in het oog. Dit, terwijl de dagelijkse sores gewoon doorgaan en de ‘winkel’ open blijft. Hierdoor kan gebouwd worden aan een organisatie die haar maatschappelijke rol effectief invult, en voor de toekomst is toegerust.

Aan de slag met thema’s voor
de wereld van later

Gefascineerd door veranderingen in organisaties en in de maatschappij

In de afgelopen 20 jaar heb ik advies- en managementervaring opgedaan in tal van rollen en sectoren. Veranderingen in organisaties en de maatschappij fascineren mij. Ik hou ervan om te pionieren, om iets neer te zetten dat verder gaat dan wat we vandaag de dag kennen. Ik ben graag bezig met thema’s die ertoe doen, thema’s voor de wereld van later.

Snel thuis in de uitdagingen waar een organisatie voor staat

Ik heb ruime ervaring met complex verandermanagement, strategisch organisatieadvies, positionering en communicatie. Ik ben een vertrouwenspersoon en sparring partner voor bestuurders, directeuren en managers. Daarnaast heb ik plezier in het coachen en begeleiden van project- en programmamanagers. Ik heb veel ervaring in de publieke en consultancysector, maar ook kennis van de food & healthcare sector, de bancaire sector, en de welzijnssector. Mijn brede ervaring, mijn diepgewortelde interesse in organisaties, en mijn scherpe ‘hands on’ benadering maken dat ik snel thuis ben in de uitdagingen waar een organisatie voor staat.

Ervaring in verschillende rollen en sectoren

Vraagstukken waar anderen niet uitkomen geven mij energie

Ik ben mijn loopbaan gestart als organisatie- en communicatieadviseur bij Unilever. Daarna heb ik bijna tien jaar gewerkt bij een middelgroot consultancy bureau. Hier heb ik kennisgemaakt met allerlei facetten van organisatieverandering. Ik heb uitdagende opdrachten gedaan in verschillende rollen en sectoren. Het geeft mij energie om te werken aan vraagstukken waar anderen niet uitkomen (of niet eens aan willen beginnen omdat ze niet weten waar ze zouden moeten beginnen). En om er dan ook nog voor te zorgen dat alle inspanningen bijdragen aan het uiteindelijke doel.

Ik geniet ervan om te pionieren

Ik ontdekte hoe leuk ik het vond om te pionieren toen ik de opdracht kreeg om het ministerie van VROM te ontvlechten naar aanleiding van het kabinetsbesluit van Rutte I tot het herindelen van de Rijksoverheid. Een herindeling van deze omvang – waarbij een heel ministerie werd opgeheven – had nog niet eerder plaatsgevonden. Ik was verantwoordelijk voor de administratieve overheveling van het personeel naar drie ontvangende ministeries. Het was complexe materie, en onontgonnen terrein. Samen met de ketenpartners hebben we een succesvolle aanpak ontwikkeld, waarmee we het personeel konden overhevelen zonder dat ze er zelf iets van merkten. Uiteindelijk is dit project bekroond met de Gouden Mier 2012, de jaarlijkse prijs voor het meest aansprekende bedrijfsvoering initiatief binnen het Rijk. [Lees hier meer over dit spannende project.]

Taskforces voor een snelle probleemanalyse en -oplossing

Ik heb het management van een uitvoeringsorganisatie van het Rijk geholpen bij het neerzetten van een professionele organisatie met een duidelijke ambitie en positionering. Ik zette multidisciplinaire taskforces in om in korte tijd problemen te analyseren. Wat is er precies aan de hand en waar wordt dit door veroorzaakt? En om oplossingen te formuleren. Wat is nodig om de problemen op te lossen en wat kunnen we morgen al doen? Deze manier van werken is kenmerkend voor mijn handelswijze. Hands on, pragmatisch, scherp en resultaatgericht.

Urgentie als motor voor succesvolle verandering

Ik ontdekte door de jaren heen ook steeds meer hoe belangrijk de relevantie van verandertrajecten voor mij is. Ik zet me graag in voor organisaties met een maatschappelijk karakter, als het er écht om spant. Toen de COVID-19 crisis de wereld overviel, werd ik gevraagd om onderdeel te zijn van het crisisteam bij een organisatie in een vitale beroepsgroep. Samen zorgden we ervoor dat de vitale functie in stand bleef. We realiseerden als team ook een belangrijke bijvangst. Door de visie die we toonden, het geluid dat we lieten horen, en onze proactieve houding, ging de omgeving anders naar de organisatie kijken. De organisatie werd ineens gezien! Dit is een mooi voorbeeld van de enorme waarde van urgentie als motor voor een succesvolle verandering.

Het plaatje moet compleet zijn

Een verandering is succesvol als het gewenste resultaat op een goede manier bereikt wordt, met aandacht voor alle stakeholders, zowel buiten als binnen de organisatie. De uitdaging is om niemand te vergeten, en iedereen de juiste aandacht te geven. Het geeft mij energie om positieve geluiden terug te horen, en te merken dat inspanningen hun effect hebben. Dan is het hele plaatje compleet.

Een rots in de branding bij impactvolle veranderprocessen

Hands on, standvastig, concreet en scherp

Ik beschik over een combinatie van typisch mannelijke en typisch vrouwelijke eigenschappen. Aan de ene kant ben ik gestructureerd, rationeel en doelgericht. Aan de andere kant ben ik betrokken, sensitief, intuïtief en flexibel. Als er een duidelijke richting en aanpak nodig zijn, dan komen mensen bij mij. Maar ook om ‘in control’ te komen en te blijven. Ik werk graag met taskforces om in korte tijd complexe (multidisciplinaire, organisatie-overstijgende en/of politiek-bestuurlijke) onderwerpen te doorgronden en te vertalen naar wat nodig is. Mensen ervaren mijn aanpak als hands on, standvastig, concreet en scherp. Ik word gezien als een rots in de branding, altijd vriendelijk en bereid om te helpen. Ik word gewaardeerd om mijn betrouwbaarheid en discretie.

Als het er écht om spant

Ik kom optimaal tot mijn recht bij wezenlijke (strategische) veranderopgaven van maatschappelijk relevante organisaties, als het er écht om spant. Ik krijg energie als ik een positieve bijdrage kan leveren aan thema’s die ertoe doen, thema’s die relevant zijn voor de toekomst van ons allemaal.

Altijd open voor nieuwe kennis en inzichten

Ik ben continu op zoek naar nieuwe kennis en inzichten over de werking van organisaties en veranderprocessen. Mijn leerproces is nooit klaar. Zo ben ik in 2018 in contact gekomen met de Quantum Strategy Scan, een onconventionele methode om de toekomst van organisaties diepgaand in beeld te brengen. Met verbluffende uitkomsten. Zo groeit mijn rugzak aan kennis en ervaring, en ben ik iedere dag nóg beter in staat om organisaties te helpen bij de uitdagingen waar ze voor staan.