Vier bouwstenen voor een succesvolle transitie

1. De essentie van de organisatie

Waar zijn we als organisatie echt van?

Een effectieve transitie begint bij inzicht in de essentie. De essentie is het fundament voor alle activiteiten van een organisatie, en zeker ook voor veranderprocessen. Mensen kunnen zich verliezen in van alles om hen heen, waardoor ze uiteindelijk niet wezenlijk bijdragen of vooruit komen. Zo ben je jaren bezig met een transitie, die uiteindelijk nergens toe leidt. Een effectieve organisatie werkt vanuit de essentie. Alle activiteiten zijn gebaseerd op dit fundament. Wanneer je exact weet waar je van bent, heb je een perfect kompas voor alles wat er op je afkomt en welke besluiten dit vraagt.

2. Perspectief en aanpak

Wat willen we bereiken en welke veranderaanpak past hierbij?

Het is belangrijk om een veranderproces in te gaan vanuit een positieve instelling. Verandering komt vaak in kleine stapjes. Dit betekent echter niet dat je in de formulering van je ambitie ook klein moet zijn. Denk in mogelijkheden, en durf hierbij buiten de vertrouwde kaders en gebaande paden te gaan. Werk vanuit de kracht van de essentie van je organisatie. Creëer een scherp perspectief en vertaal deze in een passende veranderaanpak, met eenduidige afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheid hierin. Als het perspectief óf de aanpak vaag blijft, zal het nooit lukken. Het geheel moet staan als een huis.

3. Structuur, inzicht en reflectie

Hoe houden we grip en doen we steeds de juiste dingen?

Het is belangrijk om structuur te creëren in de transitieaanpak. Deze structuur vormt de basis voor het besturen en monitoren van het veranderproces. Daarnaast gaat het om inzicht. Het is van belang te zorgen voor een goede rapportagecyclus, maar ook om zelf actief met mensen in gesprek te gaan. Zo krijgt u een goed gevoel over het verloop van het proces en wat er allemaal speelt, ook ‘onder water’. Tot slot is het belangrijk om als organisatie steeds weer de vraag te stellen of de aandacht nog op de juiste dingen gericht is. Het realiseren van een verandering is geen geïsoleerd proces. De wereld draait ondertussen gewoon door, en zowel binnen als buiten de organisatie kunnen er dingen gebeuren die vragen om een verandering in de transitieaanpak (en misschien zelfs wel in het perspectief).

4. Communicatie

Krijgen alle stakeholders steeds de juiste aandacht?

Een succesvolle transitie valt of staat met zorgvuldige communicatie. Bij veranderingen is de neiging om naar binnen te keren; vaak wordt veel tijd besteed aan de directie- en/of managementtafel. Het is van belang dat álle stakeholders in beeld zijn en gericht aandacht krijgen, zowel intern als extern. Een veranderverhaal helpt om de verandering bij de stakeholders te laten leven. Welke verandering gaat er plaatsvinden, op welke manier, en wie zijn op welke wijze betrokken? De kracht van het veranderverhaal zit niet alleen in het verhaal zelf, maar ook in het vertellen van dit verhaal. Hoe het verhaal wordt ontvangen is afhankelijk van wie het vertelt en op welke manier. Daarnaast geldt de kracht van de herhaling.