Ontvlechten van het ministerie van VROM

Complexe materie, en onontgonnen terein
In 2010 kreeg ik de opdracht om het ministerie van VROM te ontvlechten naar aanleiding van het kabinetsbesluit van Rutte I tot het herindelen van de Rijksoverheid. Een herindeling van deze omvang – waarbij een heel ministerie werd opgeheven – had nog niet eerder plaatsgevonden. Ik was verantwoordelijk voor de administratieve overheveling van het personeel naar drie ontvangende ministeries. Het was complexe materie, en onontgonnen terrein.

Niemand wist precies hoe het aangepakt moest worden, maar het moest wél gebeuren
Er lag een organisatorische uitdaging. Niemand wist precies hoe het aangepakt moest worden, maar het moest wél gebeuren. Er moest samengewerkt worden tussen verschillende ministeries met elk een eigen, autonoom karakter. Daarnaast was de opgave ook technisch en juridisch complex. De ministeries kun je zien als verschillende bedrijven. De uitdaging was de medewerkers over te hevelen van het ene naar het andere bedrijf maar wel hun autorisaties te laten behouden, zodat kantoren en systemen toegankelijk bleven en medewerkers hun werk konden blijven doen.

We hebben alles achter de schermen geregeld
Voor de medewerkers leek het alsof alles bij het oude bleef, en ondertussen hebben we het geheel in een nieuwe setting neergezet. Onze juridische uitdaging was dat de werkgever Rijk nog niet bestond. De medewerkers moesten daardoor eigenlijk uit dienst bij het ene ministerie en in dienst bij het andere ministerie. Dat was zeer onwenselijk in verband met alle afrekeningen die dan moesten plaatsvinden, personeelsdossiers die niet meegenomen konden worden, en de doorlooptijd die dit met zich mee zou brengen. De wens was om iedereen ‘lock, stock and barrel’ over te hevelen.

Een geruisloze operatie
Samen met de ketenpartners hebben we een succesvolle aanpak ontworpen om het personeel over te hevelen tussen de ministeries. We hebben de operatie geruisloos en naar volle tevredenheid uitgevoerd. Uiteindelijk is dit project bekroond met de Gouden Mier 2012, de jaarlijkse prijs voor het meest aansprekende bedrijfsvoering initiatief binnen het Rijk.

Na afloop van het project kreeg ik de volgende feedback van een van de betrokkenen:

“Ik heb zeer prettig samengewerkt op het personeelstransitieproject van het voormalig ministerie van VROM. Barbara had in de rol van projectleider de uitdagende taak om drie ministeries met elkaar te laten communiceren en onder tijdsdruk tot eenduidige besluitvorming te komen. In deze politieke arena bleef Barbara uitstekend overeind en wist ze een prima eindresultaat neer te zetten. Daarnaast wist ze op een uitermate betrokken wijze sturing te geven aan de projectmedewerkers en daarbij ook een zeer prettige werksfeer te creëren.”